Regulamin

Mamy nadzieje, że przestrzeganie poniższych punktów regulaminu służyć będzie zapewnieniu bezpieczeństwa i spokoju naszych wczasowiczów.

 1. Domki wynajmowane są na turnusy 7-dniowe (od soboty do soboty), poza sezonem terminy do uzgodnienia.
 2. Doba w domku rozpoczyna się o godz. 15.00 a kończy dnia następnego o godz. 10.00.
 3. Wstępne rezerwacje przyjmujemy telefonicznie lub mailowo.
 4. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego i wpłata zadatku w wysokości 30% w terminie 5 dni.
 5. Po otrzymaniu wpłaty i formularza zgłoszeniowego firma Bryza Morska Jarosławiec prześle potwierdzenie rezerwacji.
 6. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu ośrodka.
 7. Zadatek nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu.
 8. Wczasowicze przybywający do ośrodka zobowiązani są do zameldowania się, oraz uiszczenia opłaty za cały pobyt wraz z kaucją zwrotną wysokości 300zł i opłatą klimatyczną u kierownika ośrodka w dniu przyjazdu.
 9. Wczasowicze przybywający do ośrodka zobowiązani są do przyjazdu najpóźniej do godziny 22:00.
 10. Przekazanie oraz zdanie domku odbywa się w obecności kierownika Ośrodka Bryza Morska.
 11. Po otrzymaniu kluczy od domku wczasowicze proszeni są o zapoznanie się z wyposażeniem i zgłoszenie ewentualnych usterek i braków.
 12. W przypadku wystąpienia awarii lub jakiejkolwiek szkody wynajmujący niezwłocznie powiadomi kierownika ośrodka.
 13. Szkody powstałe z winy wynajmujących będą potrącane z kaucji po oszacowaniu.
 14. Cisza nocna obowiązuję miedzy godziną 23.00-7.00.
 15. Brama wjazdowa zamykana jest miedzy godziną 22.00-7.00. W wyjątkowych przypadkach klucz od bramy głównej dostępny jest u kierownika ośrodka.
 16. W przypadku zakłócania wypoczynku innym wczasowiczom właściciel ośrodka może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym regulamin bez zwrotu kosztów pobytu.
 17. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione.
 18. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz smażenia ryb.
 19. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 20. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi na terenie całego ośrodka w szczególności na palcu zabaw.
 21. Do jednego domku przysługuje jedno miejsce parkingowe na terenie ośrodka.
 22. Właściciel ośrodka udostępniając miejsca parkingowe nie bierze odpowiedzialności za kradzieże, uszkodzenia pojazdów i inne straty.
 23. Za zagubione wyposażenie i klucze będzie pobierana opłata z kaucji.
 24. Na terenie ośrodka psy przebywają wyłącznie na smyczy a właściciele ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swoje zwierzęta.
 25. Ze względów bezpieczeństwa oraz przepisów pożarowych zabrania się używania grilla na tarasach.

Prosimy o zachowanie porządku i czystości na terenie ośrodka a tym samym zapewnienie komfortu innym wczasowiczom.

Gość zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji po dokonaniu rezerwacji i całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 14 dni przed przyjazdem.
Reklamacje prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: info@urlopnadmorzem.pl, termin rozpatrzenia do 14 dni roboczych. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

DANE FIRMY:
BRYZA MORSKA JAROSŁAWIEC Gdaniec Miłosz, Gdaniec Oskar S.C.
Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec
NIP: 8390031164
REGON: 005313927

Sprawdź dostępność
Zobacz czy odpowiedni pokój jest dostępny w dogodnym dla Ciebie terminie 
WIĘCEJ
© BRYZA DOMKI
Regulamin
Wykonanie:
NFHotel